Viac ako 400 slovenských pacientov čaká na orgánovú transplantáciu

Šiesty október vyhlásila Európska komisia za Európsky deň darcovstva a orgánových transplantácií. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku odberového a transplantačného programu. Pre mnohých pacientov je transplantácia jedinou nádejou na život.

Slovenská transplantologická spoločnosť v rámci svojej kampane Sedem životov pokračuje v šírení osvety o tejto problematike. Slovensko totiž patrí medzi krajiny s najnižším počtom orgánových transplantácií v Európe. Na orgánovú transplantáciu u nás pritom čaká viac ako 400 pacientov.

„Téma darcovstva orgánov a orgánových transplantácií je veľmi aktuálna nielen u nás na Slovensku, ale aj v celej Európe. Na našom kontinente evidujeme viac ako 70 tisíc čakateľov na transplantáciu niektorého zo životne dôležitých orgánov. Každý deň zomiera 12 pacientov, ktorí sa transplantácie nedožijú. Veľký nepomer zaznamenávame aj v porovnaní počtu čakateľov na transplantáciu s počtom odtransplantovaných pacientov. V minulom roku bolo v Európe zrealizovaných 31 165 transplantácií. Na čakaciu listinu bolo ale zaradených až 70 tisíc pacientov,“ objasňuje európske štatistiky Zuzana Žilinská, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

billboard-final1

Európska komisia si za motto tohoročného Európskeho dňa darcovstva a transplantácií zvolila výstižný slogan „Staň sa darcom a hovor o tom doma“. Celospoločenská diskusia môže totiž viesť k zlepšeniu nelichotivej štatistiky v oblasti darcovstva nielen v Európe, ale aj na Slovensku. Kampaň Sedem životov, určená na podporu odberového a transplantačného programu na Slovensku, si dáva jasný cieľ – udržať v spoločnosti túto tému živú a aktuálnu.

„Sme presvedčení, že edukácia verejnosti má zmysel a vidíme, že prináša prvé pozitívne výsledky. Za všetko hovoria aktuálne štatistiky počtu odberov a transplantácií na Slovensku. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sme zaznamenali nárast o 40 %. Preto budeme v našich aktivitách pokračovať aj naďalej,“ vysvetľuje Daniel Kuba, riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie.srdce-clanok

„Život je príliš vzácny dar na to, aby sme nevyužili príležitosť darovať ho ďalej,“ uviedla MUDr. Beáta Havelková, MPH zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Slovenská transplantologická spoločnosť bude realizovať osvetovú komunikáciu prostredníctvom billboardov a nového TV spotu.

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako 400 pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov.

V súčasnosti je na Slovensku 6 pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: 3 v Bratislave a 1 v Banskej Bystrici, Košiciach a Martine. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska vykonávajú v AKH vo Viedni.

Viac informácií ako aj všetky aktuálne štatistiky týkajúce sa odberového a transplantačného programu na Slovensku sú k dispozícií na stránke kampane Sedem životov.