Vaše dieťa nevníma predmety a vy si to nemusíte ani všimnúť

Mnohým ochoreniam, ktorými trpia dospelí, môžete predísť už v detstve svojich ratolestí. Pri mnohých konkrétnych činnostiach, ale aj pri každodennom stereotype môžete postrehnúť, že dieťa sa nevyvíja dobre. Presnejšie povedané, jeho oči. Zrak je veľmi dôležitým zmyslom, ktorý si treba chrániť a starať sa oň. Už v detstve nás však môže jedno oko zradiť. Hovoríme o amblyopii.

Má aj vaše dieťatko problémy so zrakom?

Amblyopia alebo tupozrakosť oka sa objavuje u 4 % detí a môže prejsť až do úplnej straty zraku. V skratke ide o zníženie zrakovej ostrosti. Tupozrakosť sa objavuje bez akýchkoľvek známok ochorenia. Prečo je toto ochorenie tak závažné?

Pri zdravom zraku mozog obrazy z predmetu, ktorý oko pozoruje, spája do jedného priestorového obrazu. Ak však váš zrak nie je stopercentný, mozog získava dva obrazy. Jeden správny a druhý je neostrý, čiže rozmazaný. Aby tento obraz nerušil ten zdravý, tak ho mozog z oka úplne vyradí. Takéto vyradenie je možné len v detstve, kedy sa zrak vyvíja. Keďže práve v období vývoja dochádza k takémuto poškodzovaniu oka, oko stagnuje, nevyvíja sa a to je dôvodom rozširovania a zhoršovania tohto ochorenia.

Dôsledkom tupozrakosti môže byť škúlenie

Práve zhoršovanie ochorenia môže viesť až k strate zraku. Aby k tomu nedošlo, najlepšie je začať s liečbou čo najskôr. Mnoho rodičov si túto chybu u svojich detí ani nevšimne. Zrak sa vyvíja a nie vždy musí ísť o zrakovú chybu. Avšak, sú varovné signály, ktoré vám ako rodičovi napovedia, že niečo nie je v poriadku. Vaše dieťa začne vnímať okolie len jedným okom. Videnie z druhého dokáže úplne potlačiť, no ono to nevníma. Môže tak začať narážať do predmetov, keďže nevie odhadnúť priestor okolo seba. Je nemotorné, vyhýba sa niektorým hrám, zakopáva. Už pri týchto prejavoch je vhodné, aby ste navštívili očného lekára. Mnohí rodičia tak urobia až vtedy, keď si všimnú, že dieťa škúli. Práve škúlenie je dôsledok tupozrakosti. Je to postrach detí, preto najlepšou prevenciou je včasná diagnostika.

Photo by WiLPrZ on Visual Hunt

Donúťte choré oko k činnosti

Pravidelné návštevy lekárov dokážu ochorenia včas zistiť a v mnohých prípadoch im aj úplne predísť. Pri tupozrakosti je ideálne, ak je zachytená do tretieho veku dieťaťa. Možnosti, ako liečiť tupozrakosť je niekoľko. Asi najčastejším, s ktorým sa stretnete je donucovanie chorého oka k činnosti.

Čo to v praxi znamená? Ak chcete docieliť, aby choré oko začalo takisto vnímať obrazy ako oko zdravé, musí sa to naučiť, musí byť k tomu donútené. A to tak, že zdravé oko budete dieťaťu prelepovať. Môžete tak robiť okluzorom priamo cez oko alebo okuliare alebo vhodnými kontaktnými šošovkami. S týmto zakrývaním by ste však mali začať čo najskôr. Po 6. roku života dieťaťa sa znižuje možnosť docieliť lepšie videnie. Oko sa vyvíja a práve v tomto procese jeho vývinu ho môžeme zmeniť alebo upraviť, ak sa vyvíja nesprávne. Táto možnosť však nie vždy musí viesť k vyliečeniu. Dochádza totiž k tomu, že sa namáha len choré oko a zdravé oko je nečinné. Metóda, s ktorou sa na Slovensku stretávame pomaly ale isto je založená na zaťažovaním oboch očí naraz.

3D metóda v liečbe tupozrakosti

Ide o metódu, pri ktorej si pacient nasadí na oči 3D okuliare a driluje si obe oči naraz. Slabšie oko je tak nútené, aby sa prispôsobilo tomu zdravému. Pri liečbe sú 3D okuliare napojené na počítač, na ktorom sa zobrazujú dve oddelené ale príbuzné obrazy. Každé oko sleduje len jeden obraz, ale mozog musí tieto dve obrazy spojiť do jedného. Výsledky liečby preukázali, že v mnohých prípadoch už došlo k zlepšeniu zraku. No aj tu platí, že čím skôr sa ochorenie odhalí, tým skôr ho môžete diagnostikovať a tým skôr je možná aj liečba. Čím v skoršom veku sa s ňou začne, tým skôr bude váš zrak úplne stopercentný.

Pomoc nájdete aj na očnej klinike

Samozrejme aj na Slovensku vám pri tomto ochorení pomôžu rôzne očné kliniky. Napríklad očná klinika Vesely ponúka niekoľko riešení na liečbu tupozrakosti. Keďže tu pracujú s tým, že najlepšie je tupozrakosť liečiť už v detstve, deťom naordinujú vhodnú liečbu v závislosti  od stupňa ochorenia. Deťom sú tak predpisované okuliare alebo kontaktné šošovky.

Dôležité je, aby dieťa dodržiavalo dôsledné nosenie týchto pomôcok a rodičia dbali na vykonávanie príslušných cvikov. Tie sú dôležité, ak dieťa podstupuje oklúziu, čiže už spomínané prelepovanie oka. Pri týchto cvikoch môžete dieťaťu rozmiestniť po izbe hračky a popisovať, kde sa čo nachádza. Ak dieťa predmety nevidí, tak ich posuňte k nemu bližšie. Ak už všetky predmety vie rozpoznať, zvyšujte ich vzdialenosť. Orientácia v priestore je totiž veľmi dôležitá pri liečbe tupozrakosti.

Liečiť ochorenia očí dnes nie je problém. Skôr sa zamerajte na prevenciu a pri malých deťoch si všímajte ich správanie. Pri akýchkoľvek pochybnostiach radšej navštívte lekára, aby ste vylúčili závažné očné ochorenia, ktoré by ohrozili zdravý vývin vášho potomka.