Až 70 % z nás zdieľa osobné informácie. Máme ale zdieľanie pod kontrolou?

Viac ako 70 % používateľov smartfónov pravidelne zdieľa osobné fotografie a 34 % vlastné videá. Rovnaký podiel spotrebiteľov sa podelí online o negatívnu skúsenosť s nejakou spoločnosťou. Výsledky vplyvu zdieľania informácií na spotrebiteľa priniesol prieskum medzi majiteľmi smartfónov z metropol celého sveta.

Report z dielne Ericsson ConsumerLab Zdieľanie informácií – nárast vplyvu spotrebiteľa, sa zameral na stále diskutovanejšiu tému zdieľania osobných informácií na internete. To je dnes trendom tak u jednotlivcov, ako aj u firiem či inštitúcií. V mobilnej ére internetu sa stále častejšie stretávame s otázkou, ako spoločnosti, autority a ďalšie organizácie nakladajú s našimi osobnými údajmi a informáciami.

Sharing of information

Prehľad
  • Viac ako 70 % používateľov smartfónov pravidelne zdieľa osobné fotografie, 34 % zdieľa aj vlastné videá.
  • Polovica používateľov vidí ochranu osobných informácií ako dôležitú tému pre politické agendy
  • 37 % používateľov verí, že on-line zdieľanie informácií o korupčnom jednaní určitej organizácie má omnoho väčší vplyv než nahlásenie na polícii
  • 53 % používateľov sa domnieva, že majú kontrolu nad informáciami, ktoré zdieľajú

Internet umožňuje používateľom zdieľanie zaujímavých skúseností so všetkými známymi. Naša zvedavosť vzrastá. Stále častejšie vyhľadávame informácie nielen o známych, rodine či priateľoch, ale aj o tých, ktorých osobne nepoznáme. Dôsledkom toho je, že sa spotrebitelia na internete stali akýmisi občianskymi novinármi. Viac než polovica opýtaných verí, že vďaka zdieľaniu informácií online, sú schopní lepšie presadzovať svoj názor a priamo tak ovplyvňovať firmy či organizácie. 34 % spotrebiteľov pripúšťa, že pokiaľ má negatívnu skúsenosť spojenú s nejakou spoločnosťou, podelí sa o ňu online. 12 % používateľov pravidelne, každý týždeň, zdieľa rôzne informácie týkajúce sa značiek.

Rebecka Cedering Ångström z Ericsson ConsumerLab, hovorí: „Viac než polovica opýtaných používateľov sa domnieva, že internet zvýšil možnosti oznamovania korupčného alebo nezákonného správania. To je vo všeobecnosti vnímané pozitívne. Sú tu však aj obavy spotrebiteľov z narušenia súkromia na internete. 64 % používateľov túži mať možnosť zastaviť internetové šírenie negatívnych informácií o sebe. 46 % internetových užívateľov by uvítalo verifikačnú službu, ktorá by overila autentickosť zdieľaného príspevku.“ Ako vyplýva zo štúdie, spotrebitelia chcú, aby bola ochrana osobných informácií prioritou politických debát.

Paradoxné je, že kým vyžadujeme, aby každý, kto sa o nás na internete zmieňuje, mal naše povolenie, sami túto možnosť ostatným nedávame. 20 % používateľov priznáva, že pravidelne zdieľa fotografie alebo video niekoho, koho nepozná. V budúcnosti je potrebné medzi týmito dvomi prístupmi nájsť rovnováhu.

Report vychádza z prieskumu, ktorý prebiehal medi 5000 používateľmi smartfónov vo veku medzi 15 a 69 rokov z celého sveta.