Základný alebo legislatívny bankový produkt: Ktorý je pre vás vhodnejší?

V dnešnej dobe vlastní bankový účet každý človek, ktorý pracuje. Už totiž neexistuje žiadny legálny zamestnávateľ, ktorý by vás vyplácal v hotovosti. Banky to využívajú a nemajú problém účtovať svojim klientom poplatky za jeho používanie.

Bežný účet bez poplatkov môžu zvyčajne od banky získať deti, študenti a mladí ľudia do veku 26 rokov. Pre určitú skupinu ľudí, ktorí spĺňajú podmienky však existuje aj možnosť získať bankový účet bez poplatkov. Čítajte ďalej a zistite viac.

zdroj: stocksnap.io

 

Bankový účet je finančný účet v banke. Jeho úlohou je zaznamenávať finančné operácie medzi klientom a bankou a sledovať finančnú situáciu účtu. Tá môže byť kladná s kreditným zostatkom, alebo záporná s debetným zostatkom a záväzkom voči banke.

V roku 2013 vláda uzákonila do praxe vznik bežného účtu za symbolický poplatok vo výške jedného eura. Bolo to určené predovšetkým ľuďom, ktorí nechcú platiť vysoké poplatky, pretože si to vo svojej finančnej situácii nemôžu dovoliť.

Od januára minulého roka začali platiť nové pravidlá, ktoré stanovili, že bankový účet vo forme tzv. základného bankového účtu má byť bez poplatkov, pričom tento účet taktiež musí obsahovať všetky štandardné možnosti a nástroje.

zdroj: redakcia Image Magazín

 

Nie každý má však nárok na osobný účet zdarma, pre jeho získanie je potrebné splniť určité podmienky. V praxi sa rozlišujú dva bankové produkty, a to legislatívny bankový produkt a základný bankový produkt. Na oba účty má nárok každý, je potrebné však splniť iné podmienky.

1. základný bankový produkt:

  • bežný bankový účet, za ktorý banke mesačne neplatíte,
  • na otvorenie účtu je potrebný minimálny vek 18 rokov,
  • nesmiete mať otvorený žiadny iný bežný účet v inej banke,
  • čistý mesačný príjem maximálne do výšky 400 eur,
  • taktiež musí byť vedený v eurách,
  • umožňuje neobmedzený počet výberov alebo vkladov v hotovosti.

2. legislatívny bankový produkt:

  • bežný bankový účet, za ktorý môžete mesačne zaplatiť banke najviac 3 eurá,
  • musí byť vedený v mene euro,
  • musí obsahovať možnosť bezplatného výberu v zahraničí
  • bez podmienky maximálneho príjmu.

Ak chcete získať najlepší alebo najvýhodnejší bankový účet, je potrebné aby ste si jednotlivé ponuky od bánk porovnali. Každý človek má totižto inú výšku príjmov a výdavkov, kvôli čomu je preňho vhodná iná ponuka.

zdroj: redakcia Image Magazín