Súťaž o hru ReACTion pre celú rodinu

Pre všetkých, ktorí milujú nekonečnú zábavu, ponúkame možnosť zapojiť sa do súťaže o spoločenskú hru ReACTion výrobcu Piatnik.

Zábavná spoločenská hra ReACTion pre 3-8 hráčov je dokonalým party doplnkom. Každý správny úder na klaksón posunie vášho súťažného panáčika o dve políčka dopredu, každé porušenie pravidiel vás vráti na ceste k cieľu o políčko späť. Aby ste sa dostali do cieľovej rovinky ako prvý, musíte reagovať rýchlo a dávať si pritom pozor. Hra plná smiechu je vhodná pre deti od 12 rokov a pobaví aj skupinku dospelých.

Výherkyňou našej súťaže sa stala Beáta Šramková! GRATULUJEME 🙂

Súťaž o hru pre celú rodinu
Hra ReACTion rakúskeho výrobcu Piatnik.

 

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď emailom na adresu sutaz@imagemagazin.sk v čase prebiehania súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky.
Vyhlásenie výhercu súťaže prebehne do troch dní od ukončenia súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom, prípadne telefonicky, ak takýto kontakt súťažiaci vo svojom emaile zanechá. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom emailu. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou, resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na zaradenie do newslettra. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.imagemagazin.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.