Ako často si čistíte mobil? Pozor, aj ten totiž môže byť zdrojom chorôb

Nemecké výskumné pracovisko Bode Science Center skúmalo využívanie mobilných telefónov zdravotníckym personálom a pacientmi v nemocniciach. Výskum odhalil, že mobilný telefón prenáša vírusy a je zdrojom chorôb.

Prieskumom medzi personálom nemocnice sa zistilo, že 98% z nich používa mobilné telefóny aj v priestoroch nemocnice. Až 67% používa telefón v miestach, ktoré sú v zóne sterilného prostredia a v miestach kontaktu s pacientom. Len 3% tvrdilo, že si po použití mobilu umýva ruky a 53% zasa priznalo, že si nikdy nečistili mobilný telefón dezinfekciou.

Následne výskumníci z Bode Science Center urobili test na 101 telefónoch pracovníkov nemocnice. Až 45% bolo kontaminovaných mikroorganizmami, ktoré môžu vyvolať niektoré z ochorení, alebo spôsobiť vznik nemocničných nákaz. Bode Science Center skúmalo používanie a kontamináciu mobilných telefónov aj u pacientov v nemocničných zariadeniach. Na vzorke 102 telefónov pacientov bola kontaminácia ešte vyššia ako u pracovníkov. Až 92,4% malo pozitívny mikrobiologický nález.

Nebezpečné bacily

Na telefónoch sa nachádzali Staphylococcus aureus -zlatý stafylok, rotavírusy a iné. Na prenos mikroorganizmov z plochy telefónu na kontaktného človeka stačí menej ako dve minúty telefonovania. Veľkým problémom môže byť požičiavanie telefónu, pretože náš mobilný telefón je osídlený našimi mikroorganizmami, s ktorými môžeme byť v symbióze, ale u iných môžu vyvolať ochorenie. V nemocničnom prostredí je mobil nebezpečný bacilonosič, pretože pacienti majú často oslabenú imunitu a aj nižšia dávka mikroorganizmov môže byť pre nich vysoko infekčná a môže spôsobiť ochorenie.

Ako sa starať o mobil?
  • Raz za čas by ste si mali pretrieť povrch mobilného telefónu dezinfekčnou utierkou.

„Dôležité je vybrať si vhodnú utierku. Antibakteriálne ničia iba baktérie, kým dezinfekčné utierky majú schopnosť ničiť aj vírusy a ďalšie mikroorganizmy, pričom ich účinnosť sa blíži hranici 100%,“ dodáva Petr Havlíček zo spoločnosti Hartmann – Rico, ktorá je špecialistom na dezinfekciu a hygienu.

  • Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nepožičiavajte svoj mobilný telefón iným, najmä nie v nemocniciach.
  • Mali by ste dbať na to, že ak sa dotýkate rukami v neznámom prostredí povrchov (nemocnice, verejné miesta a pod.), môžete si bacily preniesť z rúk na telefón.
  • V prípade, že ste chorí, čistite si mobil častejšie. Mnohé ochorenia sa prenášajú kvapôčkovou infekciou a pri hovorení si môžete telefón oprskať bacilmi.
  • Ak si telefón dávate do ochranného obalu, nezabudnite sa občas postarať aj oň. Niektoré baktérie dokážu na povrchu prežívať veľmi dlho.